Support
www.XSourceTech.com
084-661-1974 , 092-685-5353 , 089-515-6134
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ฐานรองโครงสร้างสะพาน Bridge Bearing

วันที่: 21-01-2013

Bridge Bearing

     ฐานรองโครงสร้างสะพานหรือ Bridge Bearing ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาประมาณครึ่งศตวรรษแล้ว เนื่องจากพฤติกรรมของ Superstructure ที่มี

  1. การถ่ายเทน้ำหนัก
  2. การหดและขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม การดึงลวด (Post Tensioning) การ Creep ของคอนกรีต
  3. การเคลื่อนที่ (Movement) ที่เกิดจากแรงลม แรงแผ่นดินไหว แรงเบรคของรถยนต์
  4. แรงบิด/หมุน (Rotation)

     จากปัจจัยทั้งสี่ประการดังกล่าวจึงทำให้วิศวกรคิดค้น ออกแบบและประดิษฐ์ Bridge Bearing ขึ้น โดยในยุคแรก Bridge Bearing ที่นำมาใช้งานมีหลายรูปแบบและทำด้วยโลหะ สามารถรับและถ่ายเทน้ำหนักไปยัง Substructure ได้ดีแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการรับการเคลื่อนที่หรือการรับแรงหมุนอยู่โดยเฉพาะการทนการกัดกร่อนจากสภาพอากาศ