Support
www.XSourceTech.com
084-661-1974 , 092-685-5353 , 089-515-6134
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความสำคัญของแบบหล่อคอนกรีต

วันที่: 12-01-2013

 

ความสำคัญของแบบหล่อคอนกรีต

     แบบหล่อคอนกรีตควบคู่กับค้ำยัน ยึดโยงและนั่งร้านจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการหล่อคอนกรีตเป็นอย่างมาก เพราะเป็นองค์ประกอบที่จะต้องประคองรูป ของคอนกรีตให้เป็นไปตามที่ต้องการ เปรียบเสมือนแม่พิมพ์สิ่งก่อสร้าง แม่พิมพ์ดีชิ้นงานจะออกมาดีตาม มาดูว่าความสำคัญของแบบหล่อคอนกรีตช่วยอะไรได้ในแต่ละจุด

แบบเหล็กสำคัญไฉน

     แบบเหล็กหรือ Metal Form ใช้งานได้หลากหลายเช่น หล่อพื้น ผนัง คาน เสา ฐานราก แบบเหล็กมีหลายชนิด มีทั้งแบบมาตรฐานและสิ่งพิเศษตามรูปชิ้นงาน สิ่งสำคัญคือ รัดตรึง ได้รูป ไม่มีรอยรั่ว รับแรงดันคอนกรีตได้โดยไม่โก่งงอ

รูปแบบหล่อคอนกรีต

     ใช้ในการรัดแบบเสาหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันการแบ่งของแบบสามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วทำให้แบบที่หล่อคอนกรีตได้รูปตามต้องการ

แบบมุม

     เป็นแบบเหล็กชนิดหนึ่งที่ส่วนมุมของชิ้นงานทำให้ใช้งานได้หลากหลาย